Wednesday, February 10, 2010

Iwasan ang DENGUE gawin ang mga sumusunod na 4 O'clock Habit

Malapit na naman ang tag-init dapat nating isaalang alang ang kalinisan upang makaiwas sa ano mang sakit gaya ng DENGUE.

Mga Dapat gawin sa pag iwas sa sakit na DENGUE:
  1. Takpan ng maayos ang mga drum, timba at iba pang ipunan ng tubig upang hindi pangitlugan ng lamok.
  2. Palitan ang tubig sa plorera minsan sa isang linggo.
  3. Linisin at kuskusin ang mga gilid ng lalagyan ng tubig minsan sa isang linngo. Ang mga itlog ng lamok ay kumakapit sa mga gilid nito.
  4. Linisin ang mga alulod ng bahay upang hindi maipunan ng tubig at pamahayan ng lamok.
  5. Ang mga lumang gulong na ginagamit na pabigat sa bubungan ay kailangang butasan upang hindi maipunan ng tubig.
  6. Itapon ang mga lata, bote at iba pang nakakalat sa paligid na maaring pangitlugan ng lamok kapag naipunan ng tubig.

No comments:

Followers